ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

คุณภาพระดับญี่ปุ่น ที่ทำในประเทศไทย

เอ็มเคเค เอเชีย พร้อมที่จะเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำภายในเวลาที่กำหนด
โดยการควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้และการจัดการการก่อสร้างที่มีการจัดการอย่างดี เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงกับบริษัทญี่ปุ่น

โรงงานเคมี

พ.ศ. 2554 งานแก้ไขปรับปรุงโรงงานเคมีเดิม ชลบุรี การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง พ.ศ. 2555 งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556 สร้างโรงงานผลิตพลาสติก มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี ฉะเชิงเทรา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2557 งานเปลี่ยนเครื่องจักร Heat Exchanger...

โรงงานเคมี

โรงงานอาหาร

พ.ศ.2555 งานแก้ไขปรับปรุงของโรงงานทำสารให้ความหวาน มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

โรงงานอาหาร

อื่นๆ

พ.ศ.2554 สร้างโรงงานผลิตผงคาร์บอน ศรีราชา จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ.2556 สร้างโรงงานแผ่นลามิเนต ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ.2557 งานซ่อมแซมระบบปั๊ม ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ.2559 งานก่อสร้างอาคารสำหรับทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน EURO6 อยุธยา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานปรับปรุง และขยายกำลังการผลิตของเครื่องปฎิกรณ์ ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ.2560 งานดัดแปลงเครื่อง Dryer เดิม ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ.2561 งานติดตั้งเครื่องเป่าลม ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง...

อื่นๆ

บริการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ.2555 งานจัดซื้อวาล์วก้นถัง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ.2556 งานจัดซื้อ Blower มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ.2557 งานจัดซื้อสายดับเพลิง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับวาล์ว ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานจัดซื้อสายดับเพลิง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ.2558 งานผลิตถังเก็บวัตถุดิบ และกรวย มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานจัดซื้อหัวฉีด มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานจัดซื้อระบบลำเลียงแบบสกรู มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ.2560 งานจัดซื้อวัสดุท่อ มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ.2561 จัดซื้อวาล์วปีกผีเสื้อ ศรีราชา บริการจัจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ พ.ศ.2563 จัดซื้ออุปกรณ์จับยึด (Clamp) ระยอง บริการจัจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

บริการจัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง