ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

คุณภาพระดับญี่ปุ่น ที่ทำในประเทศไทย

เอ็มเคเค เอเชีย พร้อมที่จะเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำภายในเวลาที่กำหนด
โดยการควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้และการจัดการการก่อสร้างที่มีการจัดการอย่างดี เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงกับบริษัทญี่ปุ่น

โรงงานอาหาร

พ.ศ.2555 งานแก้ไขปรับปรุงของโรงงานทำสารให้ความหวาน มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

โรงงานอาหาร

โรงงานเคมี

พ.ศ. 2554 งานแก้ไขปรับปรุงโรงงานเคมีเดิม ชลบุรี การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง

โรงงานเคมี