เกี่ยวกับเรา

บริษัท ย่อยในประเทศไทย

Company name บริษัทเอ็มเคเค เอเชีย จำกัด
Address เลขที่ 25 อาคารอัลม่า ลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ประเทศไทย
TEL 02-254-1613 (or 1614)
02-254-1621 (or 1622)
Email Address info@mkkasia.co.th
ตัวแทน นายเคนจิ มาชิดะ
ประเภทธุรกิจ งานบริการด้านวิศวกรรม, การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุ, การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงาน,การบำรุงรักษา, การปรับปรุง ขยาย ต่อเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ โรงงานเคมี
โรงงานปิโตรเคมี
โรงงานยา
โรงงานแปรรูปอาหาร
โรงงานไฮโดรเจน
เบอร์แฟกซ์ 02-254-1615
ก่อตั้ง 14 กรกฎาคม 2553
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท

สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

Company name บริษัทมิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด
Address 2-1 โอกาวา-โช, คาวาซากิ-กุ , เมืองคาวาซากิ, จังหวัดคานากาวา, 210-8560 ประเทศญี่ปุ่น
TEL +81-44-333-5362
FAX +81-44-333-5069
ตัวแทน นายโตชิคาสุ ทาคากิ
ประเภทธุรกิจ งานด้านวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์หลายแห่งและศูนย์ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงาน แล้ว ยังมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมหลายชนิด
ก่อตั้ง 1 กันยายน พ.ศ. 2492
ทุนจดทะเบียน 3,956,975,000 บาท (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2559)