1. HOME
  2. ข่าวสาร
  3. มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และข้าวสาร พร้อมจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ ให้แก่ โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์),อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

NEWS

News

กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และข้าวสาร พร้อมจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ ให้แก่ โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์),อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

บริษัทเอ็มเคเค เอซีย และ บริษัทมิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา
มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และข้าวสาร พร้อมจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่
 

 

Latest posts