1. HOME
  2. ข่าวสาร
  3. มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

NEWS

News

กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทเอ็มเคเค เอซีย และ บริษัทมิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา
มอบทุนสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา

      

Latest posts