1. HOME
  2. ข่าวสาร
  3. มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียน และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเหม็น, อำเภอห้วยคต, จังหวัดอุทัยธานี

NEWS

News

กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียน และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเหม็น, อำเภอห้วยคต, จังหวัดอุทัยธานี

บริษัทเอ็มเคเค เอซีย และ บริษัทมิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียน และอุปกรณ์ที่จำเป็น
(ชุดนักเรียน, ที่นอน, เครื่องเขียน, นมโรงเรียน)

   

Latest posts