โรงงานเคมี

 • พ.ศ. 2554

  งานแก้ไขปรับปรุงโรงงานเคมีเดิม
  ชลบุรี
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง
  งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2555

  งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2556

  สร้างโรงงานผลิตพลาสติก
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
  ฉะเชิงเทรา
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2557

  งานเปลี่ยนเครื่องจักร Heat Exchanger และระบบท่อ
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานเปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2558

  งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
  ชลบุรี
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  สร้างโรงงานผลิตพลาสติก
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  ออกแบบ และผลิตถังเก็บวัตถุดิบ
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานติดตั้งสายการผลิตใหม่
  ฉะเชิงเทรา
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2559

  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบลม
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานติดตั้งสายการผลิตใหม่
  ชลบุรี
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานติดตั้งระบบวัดคุม
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานติดตั้งหน่วย RTO
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2560

  สร้างโรงงานผลิตวัสดุเคลือบผิว
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

โรงงานอาหาร

 • พ.ศ.2555

  งานแก้ไขปรับปรุงของโรงงานทำสารให้ความหวาน
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2554

  สร้างโรงงานผลิตผงคาร์บอน
  ศรีราชา
  จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2556

  สร้างโรงงานแผ่นลามิเนต
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2557

  งานซ่อมแซมระบบปั๊ม
  ระยอง
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2559

  งานก่อสร้างอาคารสำหรับทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน EURO6
  อยุธยา
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อ และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล
  ศรีราชา
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  งานปรับปรุง และขยายกำลังการผลิตของเครื่องปฎิกรณ์
  ศรีราชา
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

บริการจัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

 • พ.ศ. 2555

  งานจัดซื้อวาล์วก้นถัง
  ระยอง
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  งานจัดซื้อ Blower
  มาบตาพุด
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2557

  งานจัดซื้อสายดับเพลิง
  ระยอง
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับวาล์ว
  ระยอง
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  งานจัดซื้อสายดับเพลิง
  ระยอง
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2558

  งานผลิตถังเก็บวัตถุดิบ และกรวย
  มาบตาพุด
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  งานจัดซื้อหัวฉีด
  มาบตาพุด
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  งานจัดซื้อระบบลำเลียงแบบสกรู
  มาบตาพุด
  การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
 • พ.ศ. 2560

  งานจัดซื้อวัสดุท่อ
  มาบตาพุด
  บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง