บริษัท ย่อยในประเทศไทย

ชื่อบริษัท บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
ตัวแทน นายมาโกโตะ โยชิดะ (กรรมการผู้จัดการ)
ประเภทธุรกิจ งานบริการด้านวิศวกรรม,การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุ, และการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงาน การบำรุงรักษา การปรับปรุง ขยาย ต่อเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ โรงงานเคมี
โรงงานปิโตรเคมี
โรงงานยา
โรงงานแปรรูปอาหาร
โรงงานไฮโดรเจน
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารอัลม่า ลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทร 02-254-1613 (or 1614)
02-254-1621 (or 1622)
เบอร์แฟกซ์ 02-254-1615
ก่อตั้ง 14 กรกฎาคม 2553
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท

สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ชื่อบริษัท บริษัทมิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด
ตัวแทน นายโตชิคาสุ ทาคากิ
ประเภทธุรกิจ งานด้านวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์หลายแห่งและศูนย์ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงาน แล้ว ยังมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมหลายชนิด
ที่อยู่ 2-1 โอกาวา-โช, คาวาซากิ-กุ , เมืองคาวาซากิ, จังหวัดคานากาวา, 210-8560 ประเทศญี่ปุ่น
เบอร์โทร +81-44-333-5362
เบอร์แฟกซ์ +81-44-333-5069
Founded 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
วันก่อตั้ง 1 กันยายน พ.ศ. 2492
ทุนจดทะเบียน 3,956,975,000 บาท (ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2559)
เว็บไซต์ http://www.kakoki.co.jp/english